Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.6.2021

Rekisterinpitäjä

Fin Kalapartti Oy (Jesipri) 1108965-3
Hiiskoskentie 15, 80100 Joensuu
info@jesipri.fi
www.jesipri.fi

Rekisterien nimet

Asiakasrekisteri

Tässä selosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan yrityksemme kerää, käyttää, suojaa ja luovuttaa asiakkaidemme henkilötietoja.

Keräämämme tiedot

Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli vierailet yrityksessämme, käytät palvelujamme tai muutoin olet yhteydessä meihin. Emme kerää tietoja muista lähteistä. Emme kerää tietoja automaattisesti.

Keräämiämme henkilötietoja ovat

  • nimi
  • yrityksen nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Miten ja millä perusteella käytämme keräämiämme tietoja

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • palvelun tuottaminen
  • tarjousten tekeminen
  • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
  • rikoksilta ja vaatimuksilta suojautuminen ja niiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
  • sovellettavan lain noudattaminen

Henkilötietojen pääasiallisena käsittelyperusteena on asiakassuhde (asiallinen yhteys). Voimme käsitellä tietoja myös suostumukseen, oikeutettuun etuun ja lakiin perustuen.

Miten jaamme keräämiämme tietoja

Henkilötietojasi ei luovuteta muille.

Meillä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain tai laillisen pyynnön joh-dosta, oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai oikeuksien toteuttamiseksi tarpeellista.
Emme siirrä tai luovuta missään tilanteessa tietoja EU-alueen ulkopuolelle.

Alaikäisten tietosuoja

Yrityksemme ei lähtökohtaisesti käsittele alaikäisten henkilötietoja.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse yrityksen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu selosteen yläosassa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Tietoturva

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yritys noudattaa hakijoiden yksityisyyden suojaa tie-toverkossa koskevia periaatteita ja asiakkaiden yhtiölle luovuttamia tietoja. Yritys noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.

Evästeet

Käytämme sivustollamme ainoastaan Googlen käyttämiä evästeitä.

Asiakasrekisterin tietojen tarkistaminen

Ollessamme yhteydessä sinuun varmistamme, ovatko tietosi muuttuneet.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.